ES-kasser

Linear gravekasser

Linear systemet fra E+S er er superfleksibelt og velegnet til den professionelle entreprenør. Grav dybere, både hurtigere og sikrere. Linear systemet klarer alle udfordringer – ingen opgaver er for store eller krævende. 

• Gravedybde op til 12m
• Gravebredde op til 7m
• Ingen rystelser under isætning af plader
• Største frihøjde rør
• Variabel frihøjde rør
• Etapevis optagning
• Komprimering uden jordskred


Kontakt os for yderligere vejledning, eller hvis du ønsker brochure, film og CD-rom tilsendt.


Linear gravekasser